Każdą osobę, która chce zostać weterynarzem, czeka wymagająca ścieżka edukacji i wielu różnych szkoleń. Leczenie czworonogów to wymagające zajęcie, które jest obarczone bardzo dużą odpowiedzialnością. Chcesz się dowiedzieć jak rozpocząć karierę w świecie zwierząt? Przedstawiamy charakterystykę kierunku kształcenia, wskazówki odnoszące się do funkcjonowania w branży i ciekawostki dotyczące zawodu weterynarza.

Jak zostać weterynarzem? Edukacja

Miłość do zwierząt i chęć niesienia pomocy to nie wszystko. Aby zostać dobrym weterynarzem, trzeba zaangażować się w naukę i zdobywanie kompetencji. Podstawa to zdobycie dyplomu ukończenia studiów magisterskich i otrzymanie prawa do wykonywania zawodu. Studia weterynaryjne trwają 5,5 roku. Aby się na nie dostać, trzeba mieć dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Przedmioty, które są najczęściej brane pod uwagę w procesie rekrutacji to biologia, chemia i fizyka.

Podczas 11 semestrów nauki studenci uczęszczają na wiele różnych zajęć. Wśród nich warto wyróżnić m.in.biologię, chemię, anestezjologię, genetykę ogólną czy diagnostykę obrazową. Warto pamiętać o tym, że nauka na uczelni wyższej obejmuje zdobywanie wiedzy dotyczącej różnych gatunków zwierząt. Dopiero po opuszczeniu murów uniwersytetu możliwe jest wyspecjalizowanie się w wybranej dziedzinie.

Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii. Nie daje on uprawnień do wykonywania zawodu. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Jakie są inne wymagania, które powinien spełniać kandydat na weterynarza? Musi posiadać Polskie obywatelstwo, dyplom uczelni wyższej, wyróżniać się nienaganną postawą etyczną. Wymagana jest też pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych.

Technik weterynarii — jakie ma uprawnienia?

Kariera w świecie zwierząt. Jak zostać weterynarzem?Aby pracować ze zwierzętami i nieść im pomoc, nie jest konieczne ukończenie wyższych studiów magisterskich. Alternatywną opcję stanowi pójście do technikum weterynaryjnego. Jest to alternatywna ścieżka kształcenia. Technik przechodzi dwuletnie szkolenie na poziomie średnim i współpracuje z lekarzami weterynarii. Do jego zadań należy udzielanie bieżącej pomocy w opiece nad zwierzętami odwiedzającymi gabinet. Wśród obowiązków można wyróżnić m.in. asystowanie w zabiegach medycznych czy obsługę sprzętu. Należy jednak mieć świadomość tego, że osoba o takich uprawnieniach nie może samodzielnie leczyć i diagnozować czworonożnych pacjentów.

Mimo nieco węższych uprawnień technicy są bardzo ważnym ogniwem w klinikach weterynaryjnych. Współpraca między nimi a lekarzami jest niezwykle istotna dla zapewnienia należytego poziomu opieki. W miejscach, w których pracują technicy, lekarze mogą skupić się w pełni na swoich zadaniach i uniknąć konieczności jednoczesnego wypełniania obowiązków organizacyjnych i czysto praktycznych, powtarzalnych czynności pielęgnacyjnych.

Jaką specjalizację wybrać?

Większość osób utożsamia zawód weterynarza z leczeniem kotów i psów. Jest to tylko jedna ze specjalizacji, a lekarze mogą wykonywać wiele innych czynności. Każdy weterynarz może udać się na studia specjalizacyjne, trwające od 2 do 3 lat. Jakie kierunki oferuje Państwowy Instytut Weterynaryjny? Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in. na rozród zwierząt, chirurgię, radiologię, diagnostykę laboratoryjną, choroby owadów, ptaków ozdobnych i zwierząt nieudomowionych.

Warto pamiętać, że nie zawsze jest konieczne skorzystanie ze ścieżki formalnej. Weterynarze często decydują się na wyspecjalizowanie się już podczas pracy w różnych klinikach. W ten sposób można skoncentrować się m.in. na ortopedii, pracy z gryzoniami czy stomatologii.

W zależności od wybranej specjalizacji, lekarze weterynarii mogą szukać zatrudnienia w różnych miejscach. Jakie są najpowszechniejsze podmioty oferujące im miejsca pracy?

  • lecznice weterynaryjne;
  • laboratoria diagnostyczne;
  • zakłady hodowli zwierząt;
  • stacje rozrodu;
  • ogrody zoologiczne;
  • stadniny koni.

Weterynarz na etacie

Praca weterynarza w dużej mierze zależy od miejsca zatrudnienia. Lekarze zajmujący się małymi zwierzętami, którzy pracują w ramach zatrudnienia na umowę o pracę, z reguły mogą liczyć na stałe godziny i jasno określony zakres obowiązków. Nieco inaczej wygląda rzeczywistość weterynarzy, którzy pracują w terenie. Ich zadania są z reguły cięższe i bardziej czasochłonne. Dotyczy to w szczególności specjalistów zaangażowanych w leczenie bydła, zwierząt gospodarskich czy koni. Taki typ pracy wymaga umiejętności zarządzania zadaniami, a także dbania o zdrowy styl życia po godzinach. Ważne jest to, aby weterynarz zdrowo się odżywiał, uprawiał sport i się wysypiał. Regeneracja w wygodnym łóżku, na ergonomicznej poduszce i komfortowym materacu to podstawa! Przewlekłe przemęczenie powoduje obniżenie standardów pracy, a w skrajnych sytuacjach może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, które znajdują się pod opieką danego specjalisty.

W miastach takich jak Gniezno weterynarze z reguły pracują w klinikach lub prowadzą własną działalność w zakresie leczenia psów, kotów i gryzoni, ewentualnie koni i zwierząt gospodarskich. Jednak w większych miejscowościach ich możliwości są nieco szersze. Mogą znaleźć zatrudnienie w ogrodach zoologicznych czy specjalistycznych przychodniach zajmujących się leczeniem gatunków egzotycznych.

Wyspecjalizowanie się w dziedzinie weterynarii to sposób nie tylko na pomaganie zwierzętom, ale również uzyskanie dobrych zarobków. Absolwenci studiów weterynaryjnych mają bardzo duże szanse na znalezienie stabilnej pracy, która przyniesie im duży dochód.